Wypadek przy pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy to podstawa, ale jak wiemy - „wypadki chodzą po ludziach”.
Jeżeli w związku z wykonywaną pracą doznałeś uszczerbku na zdrowiu należy Ci się:
- jednorazowe odszkodowanie z ZUS,
- odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia NNW (indywidualnego lub grupowego),
- zadośćuczynienie lub renta od pracodawcy, jeżeli przyczyna wypadku była zawiniona przez pracodawcę.

Dzięki naszej pomocy uzyskasz należne Ci odszkodowanie za wypadek w pracy. Pomożemy Ci, reprezentując Cię przed ZUS-em oraz Twoim pracodawcą lub jego ubezpieczycielem.

An accident at a warehouse, man on floor

Darmowa analiza szkody

  • Telefon:

    +48 798 742 035
    +48 798 529 489

  • Email :

    biuro@twojmecenas.pl