Obrażenia ciała

Mówią „przezorny zawsze ubezpieczony”, ale jak wiadomo „wypadki chodzą po ludziach”.
Jeżeli doznałeś obrażeń ciała w wyniku wypadku komunikacyjnego możesz dochodzić należnych
Ci świadczeń od ubezpieczyciela sprawcy szkody. Na co możesz liczyć? Już podpowiadamy:
- zadośćuczynienie za obrażenia ciała, a także doznaną krzywdę psychiczną,
- zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji,
- zwrot utraconych dochodów, jeżeli w wyniku wypadku nie mogłeś ich uzyskiwać,
- rentę jeżeli w wyniku wypadku zwiększyły się Twoje potrzeby, albo utraciłeś możliwość zarobkowania.

Boy with an arm in plaster indoors on the brown background , careless behavior at home, being in hospital, injury and health concept

Nie ma przy tym znaczenia, czy byłeś kierowcą, pasażerem, motocyklistą, rowerzystą, czy pieszym. Przysługuje Ci zadośćuczynienie z OC sprawcy.

W celu uzyskania, potocznie nazywanego, odszkodowania po wypadku samochodowym konieczne jest zgromadzenie pełnej dokumentacji. Pomożemy Ci w tym procesie, aby ubezpieczyciel sprawcy wypadku nie miał możliwości odmowy wypłaty lub zaniżenia należnego Ci świadczenia.

Poślizgnąłeś się na śniegu lub lodzie leżącym na chodniku, schodach? Poślizgnąłeś się w sklepie? Potknąłeś się o nierówny chodnik? Jeżeli na któreś pytanie udzieliłeś odpowiedzi twierdzącej i w wyniku wypadku doznałeś obrażeń ciała, to możesz dochodzić należnego świadczenia od osoby zobowiązanej do utrzymywania nawierzchni w należytym stanie.

Uległeś nieszczęśliwemu wypadkowi np. w domu, szkole, czy na ulicy? Posiadasz dodatkowe ubezpieczenie NNW (grupowe lub indywidualne)? Ubezpieczyciel zapewne będzie próbował zaniżyć należne Ci odszkodowanie, albo w ogóle odmówić jego wypłaty.

Skontaktuj się z nami, a my bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sprawę. Dzięki temu przedstawimy Ci możliwości działania i zaproponujemy pomoc w uzyskaniu odszkodowania od ubezpieczyciela na korzystnych dla Ciebie warunkach.

Darmowa analiza szkody

  • Telefon:

    +48 798 742 035
    +48 798 529 489

  • Email :

    biuro@twojmecenas.pl