Inne usługi prawne

Prawo karne

Postępowanie przygotowawcze

Zostałeś zatrzymany lub jesteś o coś podejrzany? Twoje wyjaśnienia w początkowej fazie postępowania karnego mają ogromne znaczenie na dalszym etapie, jak również mogą zaważyć na efekcie końcowym procesu. Biorąc pod uwagę, że przesłuchanie przez organy ścigania jest bardzo stresujące przyda Ci się wsparcie doświadczonego obrońcy. Mamy dla Ciebie dobrą wiadomość - znamy takich!

Handcuffs

Zostałeś pokrzywdzony w wyniku przestępstwa? Pomożemy Ci w złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, będziemy wspierać Cię przez cały etap postępowania przygotowawczego, a w przypadku wydania przez organy ścigania decyzji o odmowie wszczęcia postępowania albo jego umorzeniu, złożymy zażalenie do Sądu.

Postępowanie sądowe

Wobec Ciebie został skierowany akt oskarżenia? Tak naprawdę świat się jeszcze nie zawalił. Obrońca przygotuje Twoją linię obrony tak, aby żadna okoliczność Cię nie zaskoczyła. Ponadto złoży wnioski dowodowe zmierzające do osiągnięcia korzystnego dla Ciebie rezultatu, a przede wszystkim będzie dbał o to, żeby Twoje prawa były przestrzegane. Dzięki temu z pozoru beznadziejna sytuacja może zakończyć się dla Ciebie pomyślnie.
Wobec sprawcy przestępstwa, w wyniku którego zostałeś pokrzywdzonym, skierowano akt oskarżenia do sądu?

Pełnomocnik zadba o to, abyś występował jako strona w tym procesie, co umożliwi Ci wpływ na postępowanie dowodowe i ewentualnie złożenie odwołania od wyroku, który nie będzie Cię w pełni satysfakcjonował. Co więcej, pełnomocnik w Twoim imieniu złoży wnioski o naprawienie szkody, przyznanie Ci zadośćuczynienia lub nawiązki, a także zadba o zastosowanie wobec sprawcy środków karnych tak, aby odczuł on dolegliwość wynikającą z wydanego przez sąd wyroku.

Postępowanie wykonawcze

Kiedy wydaje Ci się, że już wszystko stracone i będziesz miał „przerwę w życiorysie” dzięki naszej pomocy możesz dostrzec światełko w tunelu (i nie będzie to nadjeżdżający pociąg ;)).

Zgłoś się do nas! Zaczniemy od wstrzymania osadzenia Cię w zakładzie karnym, następnie przeanalizujemy najkorzystniejsze dla Ciebie rozwiązanie: odroczenie wykonania kary czy też odbycie jej w ramach dozoru elektronicznego. W przypadku kar innych niż pozbawienie wolności też jesteśmy Ci w stanie pomóc.
Trafiłeś już do zakładu karnego?
Jeszcze nie jest za późno na działanie. Możesz liczyć na pomoc przy uzyskaniu przerwy w odbywaniu kary oraz pomoc przy udzieleniu warunkowego przedterminowego zwolnienia, tzw. „wokandy”.

Wyroki łączne

Jak to mówią: nieznajomość prawa szkodzi, a biorąc pod uwagę fakt, że przepisy dotyczące wyroków łącznych w ciągu ostatnich 6 lat zmieniły się wielokrotnie, możesz nie być „na bieżąco”. Pomożemy Ci przeanalizować Twoją sytuację, wybrać najkorzystniejsze rozwiązanie, a następnie przekonać sąd do zastosowania w Twoim przypadku zasady absorpcji.

Wykroczenia

Z pozoru są to sprawy mniejszej wagi, ale dlaczego masz zostać z nimi sam? Jeżeli wobec Ciebie został skierowany wniosek o ukaranie do sądu, to niestety zazwyczaj sąd wyda wyrok nakazowy bez Twojego udziału w postępowaniu. Skontaktuj się z nami niezwłocznie! Pomożemy Ci dochować wszystkich wymaganych terminów w celu skierowania sprawy do rozpoznania na rozprawie, gdzie złożymy wnioski dowodowe zmierzające do osiągnięcia korzystnego dla Ciebie rezultatu.

Przestępstwa i wykroczenia skarbowe

Jak to mówią: „z fiskusem nie zadzieraj”, ale kiedy już Ci się to przydarzyło to możesz liczyć na naszą pomoc. Z doświadczenia wiemy, że dla osoby nieobeznanej z prawem jest to postępowanie skomplikowane, co ułatwia organom ścigania jego prowadzenie. Dzięki naszemu wsparciu będziesz czuł się pewniej i postępowanie może zakończyć się dla Ciebie pomyślnie.

Prawo rodzinne

Rozwody

Kiedy „…i żyli długo i szcześliwie…” przestaje być aktualne, a rozwód jest nieunikniony pomożemy Ci przejść przez ten trudny i emocjonalny proces, jednocześnie dbając o Twoje interesy. Zatroszczymy się o to, by Twoje potrzeby zostały zabezpieczone na czas prowadzenia postępowania i żeby jak najbardziej skrócić okres jego trwania.

 

Alimenty

Chcesz ustalić alimenty na swoje dziecko albo wydaje Ci się, że dotychczasowe alimenty są już za niskie?
Pomożemy Ci w określeniu rzeczywistych kosztów utrzymania dziecka, zgromadzeniu odpowiednich dowodów i będziemy reprezentować Twoje interesy przed Sądem, dbając o ich zabezpieczenia już na etapie postępowania sądowego.

Wydaje Ci się, że dotychczasowe alimenty są już za wysokie albo chcesz przestać je płacić? Skontaktuj się z nami, przeanalizujemy Twoją sytuację i wskażemy, którą drogę powinieneś wybrać. Następnie pomożemy Ci w zgromadzeniu odpowiednich dowodów i będziemy reprezentować Twoje interesy przed Sądem, dbając o ich zabezpieczenia już na etapie postępowania sądowego.

Prawo rodzinne

Władza rodzicielska

Chcesz ograniczyć władzę rodzicielską nad dzieckiem drugiemu rodzicowi?
Skontaktuj się z nami, żeby poznać możliwe drogi działania, bowiem władzę rodzicielską można nie tylko ograniczyć, ale również jej pozbawić bądź zawiesić.

Otrzymałeś wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej albo jej pozbawienie?
To jeszcze nie wyrok, więc będziemy walczyć jak lwy o jej pozostawienie. Zgromadzimy odpowiednie dowody i będziemy starali się przekonać sąd, że w rzeczywistości jesteś dobrym rodzicem.

Miejsce pobytu dziecka

Z naszego doświadczenia wynika, że jest to kwestia często pomijana przy rozstaniu, choć jest niezmiernie ważna dla określenia, które z rodziców jest pierwszoplanowym opiekunem dziecka.

Kontakty

Z naszego doświadczenia wynika, iż często po rozstaniu rodziców dochodzi do konfliktu na tle częstotliwości i sposobu spotkań rodzica niemieszkającego z dziećmi. Wówczas jedynym rozwiązaniem jest ich ustalenie przez sąd. Pomożemy Ci przekonać sąd do rozwiązania uwzględniającego potrzeby i możliwości zarówno Twoje, jak i Twojego dziecka.

Nie każdy wie, że o ustalenie kontaktów mogą również starać się dziadkowie. W tym przypadku również służymy swoją pomocą opartą na bogatym doświadczeniu w tego typu sprawach.
Ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa
Może się wydawać, że są to sprawy z pozoru łatwe i oczywiste, jednakże życie potrafi pisać różne scenariusze, dlatego pomożemy Ci doprowadzić sprawę do satysfakcjonującego Cię rezultatu.

Testament - Enveloppe cachetée - Cachet de Cire - Manuscrit - Légataire

Prawo spadkowe

Ktoś z Twoich bliskich zmarł?
Należałoby uporządkować sprawy dziedziczenia po nim. W pierwszej kolejności trzeba ustalić, czy sporządzony został testament, czy dziedziczenie odbywać się będzie w „zwykły” sposób. Następnie należy się zastanowić czy przeprowadzić postępowanie przed notariuszem, czy przed sądem.

Podpowiemy Ci jakie dokumenty będą potrzebne, złożymy wniosek o stwierdzenie nabycia spadku i dopilnujemy, aby sposób dziedziczenia był zgodny z wolą zmarłego i Twoim interesem 🙂

Następnym krokiem jest dział spadku, czyli krótko mówiąc podział tego co zmarły pozostawił po sobie. W tym przypadku również ustalimy jakie rozwiązanie jest dla Ciebie najlepsze i będziemy o nie walczyć zarówno w postępowaniu polubownym, jak i sądowym.
Jesteś spadkobiercą po zmarłym, ale nie otrzymałeś spadku, ponieważ sporządzony został
testament albo zmarły przekazał swój majątek w darowiźnie?

Jeszce nic straconego, bowiem najprawdopodobniej należy Ci się zachowek. Skontaktuj się z nami, a my zbadamy czy przysługuje Ci zachowek, w jakiej części. Następnie będziemy reprezentować Twoje interesy w toku postępowania sądowego.

Windykacja

Twój dłużnik schował głowę w piach niczym struś? Niezależnie od tego czy jesteś przedsiębiorcą, czy osobą fizyczną pomożemy Ci w odzyskaniu Twoich należności. Skierujemy do nielojalnego dłużnika wezwanie do zapłaty, złożymy pozew do sądu o wydanie nakazu zapłaty, a następnie zainicjujemy postępowanie egzekucyjne.

a file of Polish banknotes of one hundred zlotys fastened with a bank band lying on the money with the highest denomination five hundred zlotys

Darmowa analiza szkody

  • Telefon:

    +48 798 742 035
    +48 798 529 489

  • Email :

    biuro@twojmecenas.pl